سعودی: راه اندازی پل هوایی برای ارسال کمک به تونس

سعودی:-راه-اندازی-پل-هوایی-برای-ارسال-کمک-به-تونس

سعودی از آغاز ارسال کمک به تونس برای مقابله با شیوع گسترده کرونا در این کشور خبر داد. دولت سعودی در این زمینه یک پل هوایی برای ارسال محموله های کمک راه اندازی کرده است.

 

تعداد آمار روزانه فوتی ها در تونس بیشتر از صد نفر است.